Shî´ahs al-Madjlisî gör Takfîr på Abû Bakr och ´Umar

I de två Misbâh-böckerna rapporteras det med en berättarkedja till ´Uqbah bin Khâlid som rapporterade från sin fader, från Abû Dja´far som sade kring ´Âshûrâ’-besöket:

Allâh! Förbanna Du å mina vägnar speciellt den förste förtryckaren, därefter den andre, därefter den tredje, därefter den fjärde. Allâh! Förbanna Yazîd bin Mu´âwiyah den femte…”

Beskeden som bevisar Abû Bakrs, ´Umars och deras jämlikars otro, belöningen i att förbanna dem och ta avstånd från dem samt alla deras innovationer är för många för att rymma i denna volym eller ens i flera volymer. Det vi har angett är tillräckligt för den Allâh vill vägleda till den raka vägen.