Shî´ahs al-Djazâ’irî erkänner jude som sektens grundare

´Abdullâh bin Saba’ sade till ´Alî:

”Du är verkligen Allâh!”

Till följd därav körde ´Alî ut honom till byarna. Det sägs att han konverterade till islam från judendomen. Som jude brukade han säga om Yûshu´ bin Nûn och Mûsâ det han sedermera sade om ´Alî.