Shî´ahs al-Djazâ’irî beskyller Abû Bakr och ´Umar för avguderi

Förvånas inte över denna berättelse, ty det har rapporterats privat att när Abû Bakr bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så hade han en staty hängandes runt i halsen som han gjorde Sudjûd till.

Yazîd bin Mu´âwiyah skickade följande brev till Ibn ´Umar:

Från ´Umar bin al-Khattâb till Mu´âwiyah bin Sufyân

Vet, Mu´âwiyah, att Muhammad kom till oss med lögn och magi och förbjöd oss att dyrka al-Lât och al-´Uzzâ och vände våra ansikten gentemot Ka´bah som han hävdade var den islamiska böneriktningen. Det var hans ypperliga magi med vilken han överväldigade Mûsâ, ´Îsâ och alla andra israeliter. Vi har dock samma religion som förr, vi har inte övergivit al-Lât, al-´Uzzâ eller al-Hubal.”