Shî´ah och Badâ’

En stor del av Râfidhahs lärde beskriver Allâh (ta´âlâ) med brister, vilket vi gett några exempel på. Exempelvis säger Furârah bin A´yan och hans jämlikar att det är möjligt för Allâh att hamna i Badâ’ , vilket innebär att Allâh ger en dom och sedan avskaffar den när Han inser att Han hade fel. Om dessa människor säger att profeter och imamerna inte kan vara okunniga om sina handlingars  konsekvenser, har de rentvått människorna från fel samtidigt som de påstått att det är möjligt för Allâh att falla i fel. Likaså sade Hishâm bin al-Hakam, Furârah bin A´yan och deras jämlikar att Allâh känner till saker efter att varit okunnig om dem. Det är allmänt känt att denna lära är en av de största bristerna i förhållande till Herren.