Shî´ah har inte Husets dogm

Imâmiyyah avviker från de flesta fundamentala lärorna som Huset tror på. Ingen av Husets imamer som ´Alî bin al-Hasan, Abû Dja´far al-Bâqir och hans son Dja´far bin Muhammad as-Sâdiq förnekade beskådningen av Allâh, påståod att Qur’ânen är skapad, förnekade ödet, sade att det finns bevis för att ´Alî är den förste kalifen, hävdade att de tolv imamerna är felfria eller förtalade Abû Bakr och ´Umar. De bekräftade och mångfaldiga rapporteringarna från dessa personer är kända och tillgängliga och hör till Ahl-us-Sunnah referenser.

Râfidhahs lärde erkänner att läran om Tawhîd, Allâhs egenskaper och ödet inte är tagen från Qur’ânen, Sunnah och Husets imamer. De hävdar att den är bevisad av intellektet, vilket även Mu´tazilah säger. Faktum är att de har tagit sin lära från Mu´tazilah som är deras lärare inom Tawhîd och Rättvisan. De erkänner att de endast har tagit föreskrifterna från Husets imamer.