Shî´ah är värre än Khawâridj

Fråga: Hadîthen säger, eller betydelsen av den är, att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.”

Hamnar Shî´ah under denna hadîth?

Svar: Nej. Shî´ah är värre än Khawâridj. Hadîthen berör Khawâridj:

”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.”

Shî´ah är värre. Khawâridj är bättre när det kommer till trosläran och rädslan och fruktan för Allâh (´azza wa djall). De skall inte jämföras.