Shî´ahs version av at-Tabarî

Fråga: Stämmer det vad som tillskrivs Ibn Djarîr at-Tabarî och att han hade lite Tashayyu´ i sig som dock inte nådde nivån av innovation?

Svar: Det stämmer inte. Allâh har rentvått den ädle imamen från Tashayyu´. Däremot finns det en bok vid namnet ”al-Imâmah was-Siyâsah” som är skriven av Muhammad bin Djarîr at-Tabarî. Efter undersökningar och forskningar fann man att den är skriven av en Shî´î med imamens namn.

Detta är typiskt Shî´ah. Om det finns någon känd från Ahl-us-Sunnah, namnger de en av sina med detta namn för att hitta på lögner. Sedan säger de att det är sagt av en viss imam från Ahl-us-Sunnah. Till det hör att de tillskriver denna bok, som de kallar för ”al-Imâmah was-Siyâsah”, Ibn Djarîr. Den är i själva verket skriven av Muhammad bin Djarîr at-Tabarî som är Shî´î och inte Sunnî.