Shî´ahs syn på de stora syndarna

Angående hans – al-Hillî – ord att Allâh belönar den lydige och antingen förlåter eller också straffar den olydige, är detta Ahl-us-Sunnahs lära. Denna lära har även de som tillskriver sig Sunnah som Kullâbiyyah, Karrâmiyyah, Ash´ariyyah, Sâlimiyyah och andra grupper som Murdji’ah. I den här frågan finns meningsskiljaktigheten med Khawâridj och Mu´tazilah som säger att de stora syndarna hamnar i ett evigt helvete.

Angående Shî´ah, säger Zaydiyyah, eller åtminstone de flesta av dem, det Mu´tazilah säger. Imâmiyyah har två åsikter i frågan. Abûl-Hasan al-Ash´arî sade:

”Zaydiyyah är enade om att alla stora syndare skall straffas och vistas i helvetet för alltid och att de inte skall lämna det eller bli frånvarande i det.”

Sedan sade han:

”Râfidhah är oeniga om vem som hamnar i helvetet och har två uppfattningar. Den första gruppen säger att deras motståndare hamnar i helvetet till skillnad från dem som trosfränder. De påstår att Allâh skall låta dem träda in i paradiset och om Han skulle föra in dem i helvetet, hade Han tagit ut dem därifrån.”

Därefter sade han:

”Den andra gruppen säger att Allâh straffar varenda stor syndare oavsett om han har deras lära eller någon annan lära. Därtill skall han vistas för alltid i helvetet.”