Shî´ah tog sin troslära från Mu´tazilah och inte från Ahl-ul-Bayt

Shî´ah som tillskriver sig Huset och som håller med Mu´tazilah är längst bort från Husets läror när det kommer till Tawhîd och ödet. Husets imamer, som ´Alî, Ibn ´Abbâs och deras efterträdare, var enade om det som resten av följeslagarna och efterföljarna trodde på i förhållande till egenskaperna och ödet. Böcker som består av autentiska rapporteringar är fulla av det. Vi skall nämna några uttalanden från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och andra från Huset så att det klargörs att dessa Shî´ah avviker från Huset i deras religions fundamentala frågor.

Det som han nämnde om egenskaperna och ödet är inget specifikt för Shî´ah. De är inte heller de framträdande i frågan. Inte heller berör frågan allihopa. Faktum är att det är Mu´tazilah som är framträdande i frågan. Det är från dem som senare Shî´ah tog sin lära. Shî´ahs böcker är fulla av Mu´tazilahs principer. Detta skedde mot slutet av 200-talet. Under 300-talet eskalerade det när personer som al-Mufîd och hans anhängare, som al-Mûsawî och at-Tûsî, skrev åt dem.