Shî´ah och skapelsernas handlingar

Till Imâmiyyahs lära, som han – al-Hillî – nämnde, hör till de senare Shî´ahs åsikt som stämmer överens med Mu´tazilahs Tawhîd och Rättvisa. De säger att Allâh inte har skapat något av skapelsernas handlingar inklusive änglarnas, profeternas och andras. Istället äger dessa händelser rum utan Hans styrka och skapande.

Därtill säger de att Allâh inte klarar av att vägleda den vilseledde eller vilseleda den vägledde. De säger att ingen skapelse är i behov av att vägledas av Allâh. Allâh har endast visat dem vägen, men var och en vägleder sig själv och inte via Allâhs hjälp.

Likaså säger de att Allâhs vägledning till de troende och de otrogna är likadan. Allâh har inte gett de troende någon religiös gåva som är större än det som Han har gett till de otrogna. Faktum är att Han har väglett ´Alî bin Abî Tâlib så som Han har väglett Abû Djahl. Detta kan jämföras med fadern som ger en krona var till alla söner. Därefter spenderar en av dem kronan på Allâhs sak och en annan på synd. Faderns gåva till den ene är alltså inte större än den gåva som han har gett till den andre.