Shaykhen sade…

Fråga: Det är allmänt känt att Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) har sagt att de lärda som ursäktar gravdyrkarna för okunnighet har missförstått frågan och att man måste förklara det för dem. Men om dessa lärda fortsätter ursäkta dessa efter att argumenten har klargjorts…

Svar: Hämta Shaykh Ibn Bâzs ord. Hämta texten så att vi kan läsa den här. Låt oss se vad du säger. De lärda har sin helgd. Tillskriv dem inte något utan en källa som bekräftar det ni säger. Det är inte tillåtet att citera Shaykhen via andra eller berätta att Shaykhen säger det ena och det andra.