Shaykhen sade… Vad sade Shaykhen egentligen?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

https://www.youtube.com/watch?v=8tuCLo7TNwQ

Fråga: Vad är domen för att ge utslag utifrån det man hör från de lärde?

Svar: Den är en problematisk fråga1. Det första beviset för dess problematik är ryktet som säger att jag förbjuder varvning runt Huset för Makkahs invånare. Det är verkligen problematiskt. Vissa människor hör vissa saker utan att förstå dem väl för att sedermera säga att så-och-så säger än det ena, än det andra. Andra ställer frågor på ett sätt som förstås av utslagsgivaren på ett sätt och av frågeställaren på ett annat varefter den ene svarar utifrån en förståelse och den andre mottar svaret utifrån en annan förståelse varpå det uppstår fel. Men om en människa hör en lärd säga en sak och försäkrar sig om den, får hon citera honom. Skulle hon tveka, måste hon först och främst vara säker på sin sak.