Shaykhen sade att det finns delade åsikter om uppror mot ledaren

Fråga: En person har tvivel kring uppror mot ledaren. Han har hört en Shaykh säga att det finns delade åsikter i frågan sedan en lång tid tillbaka och nämna Ibn-uz-Zubayrs förhållande till al-Hadjdjâdj och likaså al-Husayns [till Yazîd bin Mu´âwiyah]. Vad säger ni om det?

Svar: Det riktiga beviset ligger i Qur’ânen och Sunnah. Om en person, oavsett vem han är, gör ett fel, så blir inte felet till ett bevis mot islam. När Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) dog tog Yazîd makten. Han handlade inte utmed det trettioåriga kalifatet som därefter skulle efterföljas av monarki.