´Amr Khâlid är en lurendrejare

Kunskap och utslag skall tagas av de lärda. Det skall hänvisas till de lärda som manar till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Till dem hör våra lärda i detta land –Saudiarabien –som den ädle Shaykh och Muftî ´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh (wafaqahullâh), vår Shaykh Sâlih al-Fawzân, Shaykh ´Abdullâh al-Ghudâyyân, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbad al-Badr, Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, Shaykh Zayd al-Madkhalî, Shaykh Ahmad an-Nadjmî, Shaykh ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî och Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh. Med dessa lärda menar jag inte att de är de enda. Nej, jag menar alla lärda som är upprättade på deras metodik. Vi får inte lyssna på de nedlåtande utlåtanden om samfundets lärda som förekommer i median.  Dessa människor är det muslimska folkets lärda. De är upprättade på den gudomliga metodiken. De talar inte utmed sina drifter eller fördelar. Titta på dem som vissa människor anser vara lärda och som lyfts till skyn. Den ene säger att ränta är tillåten, den andre att musik är tillåten, den tredje menar att det är tillåtet för män och kvinnor att beblandas, den fjärde anser att målet rättfärdigar medlet, den femte anser att skådespel, teater och sång är ett sätt att mana till Allâh på o s v.

Kanske har vissa människor som inte förstår sig på religionen och innehar en svag tro, vänt dessa lärda ryggen och i stället tagit till sig dessa typer till lärda. Vissa människor tror att ju mer åhörare en person har, desto lärdare och kunnigare är han. Detta är en falsk jämförelse och är likaså den falskaste jämförelsen som någonsin känts vid. Den motsätter sig t.o.m. den ädla Qur’’ânen. Den som använder sig utav denna jämförelse har kommit med en lögn. De otrogna är fler än muslimerna. Innovatörerna är fler än Ahl-us-Sunnah.

Avskum är många. Clowner som går ut i TV är många. Deras tal ser ut som skådespel; de sjunger, härmar olika ljud, får människorna att skratta och skrattar själva åt människorna.

Jag måste nämna en individs namn nu. Denna individ har många kvinnor och ungdomar satts på prövning av. Jag ber er om tillåtelse att få nämna hans namn. Mitt sätt är att enbart namnge någon vid nödfall. Vad gäller den här mannen, är även barn satta på prövning av honom. Han är en skådespelare. Hans tal är skådespel. Jag har en konferens på gång nu i Tabûk. Vilken bokhandel jag än går in i i Tabûk, hör jag ”´Amr Khalid, ´Amr Khâlid, ´Amr Khâlid”. Vem är den här ´Amr Khâlid? Han är en lurendrejare! Vet ni att han i ett av sina kassettband säger att meningen med dyrkan är att få en fin karaktär. Betyder det att man efter att ha fått en fin karaktär inte behöver dyrka Allâh mer? Jag svär vid Allâh att han är en lurendrejare! Låt den närvarande meddela den frånvarande. Jag brukar inte namnge folk, men det måste man göra med denna man. Han har blivit en prövning. Därför måste man varna för honom.