Shaykh Sâlih al-Luhaydân om Manhadj-ul-Muwâzanah

Källa: Aqwâl ´Ulamâ’-is-Sunnah fî Manhadj-il-Muwâzanah
Samanfört av: Maktabah al-Furqân, Förenade arabemiraterna
publicerad
01.12.2007

Den ädla Shaykhen Sâlih bin Muhammad bin al-Lahaydân, medlem
i styrelsen ”Kibâr-ul-´Ulam⒔ i Saudiarabien, ställdes följande fråga:

”Hör det till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs
metodik att man nämner Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâls goda sidor och att man
berömmer dem då man varnar för dem, baserat på hävdandet att
det rättvist?”

Shaykhen svarade:

”Hade inte Quraysh och avgudadyrkans
ledare också goda sidor? Nämns deras goda sidor i Qur’ânen? Nämns
deras givmildhet i Sunnahn? De brukade vara gästvänliga. De hedniska araberna
brukade vara gästvänliga mot sina gäster och de brukade ta hänsyn till
grannarna. Trots det nämns inte den trotsiges goda sidor.

Frågan handlar inte om
att räkna upp goda och dåliga sidor, utan det handlar om att varna
för fel.

Om en person vill titta och forska,
kan han alltid hänvisa till Imâmernas uttalanden som Ahmad bin Hanbal,
Yahyâ bin Ma´în, ´Alî al-Madînî och Shu´bah. Brukade de säga om den de
sade var lögnare:

”Men han har faktiskt fina karaktärer.
Han är faktiskt givmild. Han är faktiskt uppe på nätterna och ber.”?

Sade de om en person de ansåg
vara oprecis eller försumlig:

”Men han är så bra, så
god, så fin…”?

Varför vill man i dag att man
nämner en persons goda sidor efter att man har nämnt hans dåliga?
Detta härrör endast från en person som är okunnig om principerna
inom ”Djarh wa Ta´dîl” och om anledningarna till välfärd samt flykt från
den, för att gå miste om den.” [1]


[1] Kassettbandet ”Salâmat-ul-Manhadj Dalîl-ul-Falâh”.