Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh om demonstrationer

Principen som säger att medlet helgar målet är falsk och är inte från Sharî´ah. I Sharî´ah har medlen och målen samma dom om medlen är tillåtna i sig.

Men om medlet är förbjudet, som att dricka alkohol som botemedel även om det botar, anses även användningen vara förbjuden. Således är inte samtliga medel tillåtna.

Om detta är klart och tydligt, förstår vi att medlen inte kan användas hur som helst i kallet. De måste vara tillåtna. Bara för att man anser att ett visst medel kommer att vara lyckat, betyder det inte att det är tillåtet.

Exempel på det är demonstrationer. Det kanske kommer en stor folkmassa som säger att demonstrationer kommer att pressa makthavaren som i sin tur kommer att förbättra tillståndet, vilket är målet – och medlet helgar målet.

Vi säger att detta är falskt eftersom medlet i sig är förbjudet. Även om detta medel kan leda till något bra, så är det förbjudet i sig på samma sätt som det är förbjudet att bota sig med alkohol.