Shaykh och imam – dagens missbrukade ord

Fråga: Är det korrekt att kalla alla för ”Shaykh” sett till att ordet har blivit utspritt?

Svar: Enligt arabiskan tillämpas ”Shaykh” endast på en stor person; stor i ålder eller stor i rang sett till hans kunskap, rikedom och dylikt. Det tillämpas alltså inte på den lille. Men liksom du sade, är ordet utspritt numera att till och med okunniga och ignoranter kallas för det. Jag tycker att det är olämpligt. Om du kallar en ignorant för ”Shaykh” kan folk luras av det och tro att han verkligen har kunskap. Följaktligen refererar de till honom för utslag, vilket är väldigt skadligt.

Många människor idag bryr sig dessvärre inte om att svara på frågor, inte ens om de saknar kunskap. Ty de anser att de nedvärderar sig själva om de säger att de inte kan svara på frågan. Faktum är att det bara fulländar honom att säga att han inte vet. Men människor älskar i princip popularitet.

Alltså tycker jag att ordet ”Shaykh” skall enkom tillämpas på en berättigad person till följd av ålder, ära eller ställning som han erhåller tack vare status eller kunskap.

Detsamma gäller dem som kallar lärda överlag för ”imamer”. De kallar dem för ”imamer” ehuru de tillhör de efterhärmande lärda. Det är också olämpligt. Endast han som förtjänar att kallas för ”imam” skall kallas för det. Det gör han om han har anhängare och en erkänd åsikt bland muslimerna.