Shaykh al-Fawzân om teaterspel och påhittade historier

Fråga: Vad är domen för teaterspel? Vad är domen för att skriva påhittade historier?

Svar: Teaterspel hör till nonsens som har importerats till de muslimska länderna. Det är inte tillåtet att spela teater och sysselsätta sig med det. Teaterspel består av lögn och motsättning av verkligheten. Likaså innebär det att respekterade personligheters status sjunker när man spelar dem. På samma sätt innebär det att man tar liknelsen av otrogna personligheter och många andra förbjudna faktorer.

Flera lärda – må Allâh belöna dem med gott – har skrivit värdefulla böcker som visar dessa handlingars nackdelar och förbud. Till dem hör det den ädle Dr. och Shaykh Bakr Abû Zayd, den ädle Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm  och Shaykh Hamûd at-Tuwaydjirî har skrivit. Således kan man hänvisa till dessa böcker.

Beträffande de påstådda fördelarna däri, så är nackdelarna mycket större – och att undvika nackdelar är viktigare än att uppnå fördelar.