al-Fawzân om kvinnornas dans på bröllop

Fråga: Vad är domen för att kvinnor dansar för varandra på bröllop?

Svar: Det är tillåtet för kvinnorna att dansa, spela tamburin och sjunga en aning måttligt på bröllop, ty det tillkännager ett föreskrivet giftermål. Däremot är det ett villkor att det endast sker kvinnor emellan och att de inte höjer sina röster så att andra kan höra dem. Ett annat villkor är att de är fullt täckta. Det innebär att man inte får se kvinnornas blygd under dansen. Exempel på dessa kroppsdelar är smalbenen, armarna och överarmarna. Det enda som får visas är det som vanligtvis visas kvinnorna emellan.