Shaykh Ahmad an-Nadjmî om Manhadj-ul-Muwâzanah

publicerad
04.02.2010

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: al-Fatâwâ al-Djalliyyah, sid. 9-10

Fråga: Hör det till Salafs metodik att nämna en persons goda och dåliga sidor vid rådgivning?

Svar: Det hör inte till Salafs metodik. Ingen har sagt det förrän idag. Detta sägs endast av al-Ikhwân al-Muslimûn. De säger att man måste väga mellan de goda och dåliga sidorna. Detta är falskt och har ingen grund i sanningen, Qur’ânen eller Sunnah. Ingen av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare eller Salaf talade på detta vis.

När Fâtimah bint Qays bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om råd huruvida hon skulle gifta sig med Mu´âwiyah eller Abû Djahm, sade han:

”Vad gäller Mu´âwiyah, så har han inga pengar, och vad gäller Abû Djahm, så slår han kvinnor.”1

Han nämnde inga av deras goda handlingar.

Om vi vill se bevisen för detta, finner vi dem i en bok som den ädle Salafî-Shaykhen Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh) har sammanställt i avvisning av dem som talar utmed denna metodik.

1 Muslim (1480).