Shaykh ´Ubayd al-Djâbirî om Ibn Djibrîn

Lov och pris tillkommer Allâh allena och må välsignelse och fred vara med vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare. Vidare:

Det är inte okänt att Ibn Djibrîn – må Allâh förlåta oss och honom – har prisat och försvarat Hizbiyyûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn, denna tids ledare för Takfîr Sayyid Qutb och denna tids ledare för Khawâridj Usâmah bin Lâdin som han har kallat för ”Mudjâhid”.

Jag hade författat en avvisning av honom då jag fann att brodern Dr. ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh al-Ibrâhîm redan hade avvisat honom tillräckligt. På så sätt har han redan gjort mitt arbete – må Allâh belöna honom rikligt.

´Ubayd bin ´Abdillâh bin Sulaymân al-Djâbirî

Tidigare föreläsare vid det Islâmiska universitetet.