al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh är dåliga rörelser

Detta land – Saudiarabien – kände inte till dessa sektnamn. Men människor utifrån kom in och var och en grundade den rörelse han hörde till i sitt hemland.

Följaktligen har vi dem som kallar sig för al-Ikhwân al-Muslimûn och vi har dem som kallar sig för Djamâ´at-ut-Tablîgh. Var och en grundar sin grupp som de vill människorna skall följa. De förbjuder att man följer andra grupper och de anser enbart dem själva vara upprättade på sanningen, medan alla andra anses vara vilseledda. Hur många sanningar finns det egentligen här på jorden?

Sanningen är en, vilket jag har nämnt för er. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att detta folk kommer att delas upp i sjuttiotre grupper och de alla utom en skall till helvetet. De frågade honom om den räddade gruppen och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Den som är upprättad på det jag och mina följeslagare är upprättade på i dag.””

Samtliga dessa sekter har sina egna regler och ordningar. Samtliga dessa sekter fordrar att man lovar dem trohetslöftet och att man älskar och hatar för deras skull och så vidare. Därpå splittras människorna och blir till sekter. Varje sekt hatar den andra. Hör detta till religionen? Detta hör inte till religionen, ty religionen är en, sanningen är en och samfundet är ett.

Faktum är att dessa grupper som kommit till oss och satt igång aktiviteter i landet är samtliga dåliga rörelser.