Shawwâls sex dagar täcker Vita dagarna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (20/14-15)

Fråga: Är det korrekt att ha två avsiker när man fastar en dag, som till exempel att man fastar en av de sex dagarna med en av de Vita dagarna?

Svar: Ibland kan en dyrkan fälla en annan. Mig veterligen beror det på att dyrkans mål uppfylls utan hänsyn till själva dyrkan. Exempel på det är den person som går in i en moské och inte sätter sig ned förrän han har bett två Raka´ât. Om han då går in i moskén och ber en frivillig bön, som är relaterad till en obligatorisk, behöver han inte be de två Raka´ât som bes i anslutning till inträde i moskén. Ty målet, som är bön innan sittning, är uppnått. Detsamma gäller om du går in i moskén när imamen ber; du sluter dig till imamen och behöver därigenom inte be de två Raka´ât som bes i anslutning till inträde i moskén.

Detsamma gäller den person som fastar Shawwâls sex dagar. De täcker de Vita dagarna. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Varje månad brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fasta tre dagar och han brydde sig inte huruvida han fastade dem i början, mitten eller slutet av månaden.”1

Men om du ändå vill fasta de Vita dagarna, får du fasta Shawwâls sex dagar i början av månaden och de Vita dagarna i mitten av månaden. För övrigt täcker de sex dagarna de tre dagarna.

1Muslim (1160).