Sharî´ah-fakulteten eller medicinska fakulteten?

Fråga: Jag vill studera vid Sharî´ah-fakulteten mot mina föräldrars vilja. De vill att jag läser till läkare eller ingenjör.

Svar: Nej. Lyd inte dem. Läs vid Sharî´ah-fakulteten. Lyd inte dem. Övertala dem. Antingen övertalas de eller också lyder du inte dem. Säg till dem att detta är för ditt eget bästa och att det är det du vill och att det är det som är bra. De vet inte. De är bara ute efter det jordiska trots att Sharî´ah består av det goda i detta liv och i livet efter detta och lov och pris tillkommer Allâh. Vi ser inte att studenterna som studerar Sharî´ah är arbetslösa. De är ledare i dag. De är ledare.