Sharh-us-Sunnah av Khalîls pojke (Ghulâm Khalîl)

67 – Sharh-us-Sunnah

Skriven av Khalîls pojke (Ghulâm Khalîl). Han hette Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Ghâlib bin Khâlid bin Mirdâs al-Bâhilî al-Basrî. Han dog i Radjab 270.

När det kommer till rapporterade hadîther är han övergiven, Matrûk. Det stämmer dock inte att han avsiktligt hittade på hadîther. Abû Hâtim sade:

”Han var en rättfärdig man. Jag anser inte att han hittade på hadîther.”

Han föll i fel på grund av överdriven avhållsamhet, tillrättavisningar och rapporteringar från lögnare.

Han hade en hög status hos myndigheterna och lekmännen på grund av sin avhållsamhet. Han brukade ta Ahl-ul-Bid´a till makthavaren för att han skulle få slut på deras ondska. Han var stabil sett till påbud av det goda och förbud av det onda och han var vältalig. adh-Dhahabî sade att han hade en korrekt troslära. Således skall trosläran tas från honom och inte det som han rapporterar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare med berättarkedjor av den anledningen att hans rapporteringar är usla.

Det finns ett exemplar av hans bok i biblioteket adh-Dhâhiriyyah, samling 13, från 1A till B19, vilket anges av al-Albânî i ”Fihris Makhtûtât Dâr-il-Kutub adh-Dhâhiriyyah”.

Ibn Taymiyyah har citerat den i vissa av sina böcker.