Sharh-us-Sunnah av al-Barbahârî

149 – Sharh-us-Sunnah

Skriven av al-Barbahârî. Han hette Abû Muhammad al-Hasan bin ´Alî bin Khalaf al-Barbahârî. al-Barbahârî är en tillskrivning till en indisk medicin som heter ”Barbahâr”. Den som importerar den kallas för ”al-Barbahârî”.

Han var en av Hanâbilahs största lärda. Han levde i Bagdad och förmodligen föddes han också där. Han dog i Bagdad 329.

Ibn Abî Ya´lâ sade om honom:

”Hanâbilahs Shaykh på sin tid. Han var Hanâbilahs förste som avvisade Ahl-ul-Bid´a och bojkottade dem med handen och munnen. Han hade ett bra rykte hos makthavaren och en bra position hos Hanâbilah. Han var en av de pålitliga imamerna som kände Allâh och som memorerade principerna på ett behärskat sätt.”

adh-Dhahabî sade:

”Han var en Faqîh och en förebild och Hanâbilahs Shaykh i Irak på alla sätt och vis. Han hade ett väldigt rykte och en fullkomlig helgd.”

Boken ”Sharh-us-Sunnah” har tryckts flera gånger. Det bästa trycket står bokförlaget Dâr-us-Salaf för med verifiering av Khâlid bin Qâsim ar-Raddâdî. Den har 163 sidor.