Sex månader utan mat och dryck

Enrum är ett typiskt drag för Sûfiyyah i allmänhet och at-Tabrîzî var en i mängden. De rapporterar att när han var i Aleppo satt han fjorton månader i ett skolrum för att utöva innovativt enrum. Rapporteringarna gör gällande att han inte en enda gång lämnade rummet1.

Jag vet inte hur han bad fredags- och samlingsbönerna under hela den perioden. Hur bad han ´Îd-bönerna? Hur badade han efter utlösning? Hur åt han? Hur utförde han sina naturliga behov? Det enda alternativet är att han befann sig i ett rum som försåg honom med alla nödvändigheter. Alla andra föreskrivna plikter förblir svarslösa.

Detsamma kan sägas om hans enrum med ar-Rûmî. Men al-Aflâkî, som var en lojal Mawlawî, rapporterade att ingen av dem åt eller smakade något under sex månader2. Det är förstås omänskligt. I princip överlever ingen människa utan vatten längre än 72 timmar3.

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/264) av al-Aflâkî.

2Manâqib-ul-´Ârifîn (2/273) av al-Aflâkî.