Sex månader utan bön och fasta

Fråga: En patient på sjukhuset har i sex månaders tid varken bett eller fastat på grund av oförmåga. Hur skall man be och fasta å hans vägnar?

Svar: Jag tror inte att någon inte klarar av att be. Antingen ber man stående, om det inte går får man be sittande, och om det inte heller går får man be liggande och gestikulera med huvudet. Kan han inte gestikulera med huvudet får han blinka istället. Skulle det vara omöjligt att blinka med ögonen får han be med hjärtat. Det vill säga att han avser säga Takbîr, läsa al-Fâtihah, gå ned i Rukû´ och så vidare. Det är först när han förlorar medvetandet som han inte behöver inte be.

Vad fastan beträffar, så skall han fasta om möjligt. Om hans sjukdom är akut fastar han när han tillfrisknar. Är sjukdomen kronisk föder han en fattig person för varje dag han missar.