Ser vatten efter inledd bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/139-140)

184 – Jag frågade min fader om en man som tagit Tayammum och inlett sin bön för att strax därefter ha sett vatten. Han svarade:

”Jag har inte hört något om det, bara att jag har fått reda på att Mâlik bin Anas anser att han ska fortsätta be.”