Ser änglarna Allâh i det här livet?

publicerad
05.01.2013

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/10317
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Ser änglarna sin Herre i det här livet eller uppenbarar Han för dem bakom en ridå?

Svar: Allâh vet bättre.