Separation pga. fel inställning

Det slutgiltiga är att Ahmad bin Hanbal sade:

Den som säger att hans uttal av Qur’ânen är oskapat är innovatör och den som säger att det är skapat är Djahmî. Han (rahimahullâh) sade varken det ena eller det andra. Han kunde tydliggöra ytterligare och säga att den som säger att hans uttal av Qur’ânen är skapat och avser Qur’ânen är Djahmî.

Ahmad bin Zandjûyah berättade att han hörde Ahmad säga:

Lafdhiyyah är värre än Djahmiyyah.”

Sâlih berättade att han hörde sin fader säga:

Djahmiyyah är tre sekter: En säger att Qur’ânen är skapad, en säger att Qur’ânen är Allâhs tal och tiger och en säger att uttalet av Qur’ânen är skapat. Bönen ska inte bes bakom den passive eller den som säger att uttalet är skapat.”

al-Marrûdhî sade:

Abû ´Abdillâh fick reda på att Abû Shu´ayb as-Sûsî ar-Raqqî separerade sin dotter från hennes make då han hade passiv inställning till Qur’ânen. Han sade: ”Det var bra gjort. Må Allâh skona honom.”