Sen natt med kunskap

Tillåtet med sena nätter med kunskap

3025 – ´Imrân bin Husayn sade:

”Under merparten av natten talade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om israeliterna och gick bara upp för att be.”

Rapporterad av al-Hâkim (2/379), Ahmad (4/437), al-Bazzâr (1/119-120) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (18/207/510) via Abû Hilâl: Qatâdah berättade för oss, från Abû Hassân, från ´Imrân bin Husayn.

Nattliga samtal har förbjudits flera gånger av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför skrev jag rubriken som tillåter dito om syftet är kunskap. Det vi ser idag när de flesta tillbringar nätterna framför teve eller dylika aktiviteter är en prövning som har drabbat dagens islamiska värld.