Sen kommer hundarna för att äta…

Kontra vad vissa tror säger vi inte att kvinnan inte får gå ut för att arbeta. Den muslimska kvinnan får visst arbeta och har många områden att välja mellan. Att säga att islam förbjuder kvinnan att arbeta är en smutskastning av islam. Det är även fel att säga att hennes arbetsmarknad är trång. En kvinna får som sagt visst arbeta utan att blandas med män och vara i enrum med dem.

En kvinna får arbeta som lärarinna, rektor eller sekreterare på flickskolor. Hon får arbeta som läkare, sjuksköterska, sekreterare eller någonting annat på kvinnosjukhus. Hon får arbeta med andra liknande arbeten som är lämpade för henne.

Vad beträffar kvinnan som vill gå ut och arbeta och är felaktigt klädd, parfymerad, sminkad och attraktiv i sin gångstil som att hon erbjuder sig själv när hon blandas med män, så liknar islam henne vid en hora. Det har bekräftats hos at-Tirmidhî via Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En parfymerad kvinna som går förbi en sittning är si och så.”1

Det vill säga en hora. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är autentisk.”

Abû Dâwûd rapporterar liknande från Abû Hurayrah. Det verkar som att det var Abû Mûsâ al-Ash´arî som tolkade ”si och så” som hora och Allâh vet bättre.

En sådan kvinna påminner om en aptitretande maträtt som kocken gör allt för att den skall smaka. Sedan täcker han maten och går ut på gatan varefter han lyfter på locket så att alla insekter drar sig till den. Flugor börjar flyga runt den och då och då faller de i maten. Människorna som ser detta blir äcklade och rynkar på pannorna. Till sist kommer hundarna som jagar iväg krypen och börjar äta av maten. Så är en kvinna som klär sig fel och blandas med män. En muslimsk kvinna skall rentvå sig själv och sin heder från denna låga nivå och täcka sitt ansikte såsom hennes Herre har befallt henne. Det är bättre för henne hos hennes Herre och framför samhället.

Med detta sagt vill islam bevara den muslimska familjen. En sund familj betyder ett sunt samhälle, en osund familj betyder ett osunt samhälle. Islam månar oerhört mycket om detta. Islam försummar inte ens detta i dyrkan som förrättas av män och kvinnor på samma plats, liksom fredagsbönen och ´Îd-bönen. Islam har ordnat denna samling för dyrkan. Vägledningens sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han ordnade raderna:

”Männens bästa rad är den första och deras värsta är den sista. Kvinnornas bästa rad är den sista och den värsta är den första.”2

I och med att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste hur en parfymerad kvinna påverkar männen sade han:

”Bönen som bes av kvinnan som har parfymerats för den här moskén accepteras inte förrän hon går tillbaka och badar liksom hon badar efter sexuell orenhet.”3

Dessa två hadîther hör till de bästa förebyggande exemplen.

1Muslim (440).

2an-Nasâ’î (5127).

3Abû Dâwûd (4173).