Seminarium mot Mawlid på firandets plats

Fråga: I vårt land firas profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Vissa bröder reser ett tält där människor firar födelsedagen för att kunna fördöma dem och föreläsa om dogm och Tawhîd. Är deras handling korrekt?

Svar: Ja. Det är inte tillåtet, det är en innovation. Att högakta profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag och fira den är en innovation. Varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna eller de förträffliga generationerna firade den. Alltså är det en innovation. Det är en sak.

En annan sak är att firandet leder till överdrift i förhållande till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och avguderi. Det är nämligen inte tillåtet.