Selfie och bilder – en reklam för Hizbiyyûn

Jag råder studenterna att inte låta sig luras av individers uttalanden och att de endast låter sig dömas av Qur’ânen och Sunnah. Må Allâh benåda mannen som sade:

Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.”

Denna prövning har fått en sådan spridning att till och med vissa lärde tar lätt på den. Följaktligen ser du dem skriva i tidningar eller tidskrifter med sina fotografer bifogade i artiklarna. Somliga gör även reklam med avbildningar och sponsras av välgörenhetsorganisationer. Sådana företeelser består av flera nackdelar:

1 – Fattiga får kort som intygar att de tillhör dem. På kortet medföljer deras fotografier. Pengarna ni skickar till Hizbiyyûn gör reklam för Hizbiyyûn.

2 – Bilder på faderlösa barn som bistår dem.

3 – Bilder på offerdjur och slaktare under slaktens gång.

4 – Värre än så är att de tar bilder på folk som bryter fasta i moskéerna. Då några bröder slutade bryta fasta där på grund av avbildningar, sade de: ”Vi tar bara bild på tallrikarna och maten.”

Allt detta beror på att många rika människor är okunniga, men också på Hizbiyyûns dårskap och iver att vinna folks förtroende. Till följd därav börjar folk sponsra Hizbiyyûn som i sin tur använder pengarna till att finansiera sin sektanda.