Sekteriska trohetseder

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Kashf-us-Sitâr, sid. 112-114

Fråga: Vad är domen för att en individ blir lovad trohetsed? Är det tillåtet att säga att en sådan trohetsed är innovativ eller typisk för Khawâridj? Måhända kräver trohetseden att ingen gifter sig eller skiljer sig utan den åtlyddes tillstånd.

Svar: Den föreskrivna trohetsed som islam har föreskrivit och känns av imamerna är den som lovas muslimernas makthavare. Trohetseden handlar om att makthavaren åtlyds när det kommer till att lyda Allâh, sträva för Allâhs sak och verkställa den islamiska lagen för att säkra religion och land. Den i frågan omnämnda trohetseden har i alla århundraden varit okänd för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Enkom muslimernas makthavare lovas den trohetseden. Med honom enas muslimerna och via honom fastställs dyrkan av Allâh allena, tron och strävan.

Islam och muslimerna tar avstånd från trohetseder som lovas lärde, Sûfiyyahs ledartyper och mytomaner. Sådana trohetseder är innovativa och vilsna, framför allt om de går så långt att man inte kan gifta sig, skilja sig eller resa utan tillstånd. Kanske får de inte ens vakna och sova utan dennes tillstånd. Ska denna vilsna människa erhålla något inte ens Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa salla) erhöll? Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste inte att följeslagare skulle gifte sig förrän de gift sig. När han såg att ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) gift sig frågade han när han gjorde det1. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Djâbir:

”Har du gift dig, Djâbir?” Jag svarade: ”Ja.” Han sade: ”Jungfru eller gift sen tidigare?” Jag sade: ”Gift sen tidigare.” Han sade: ”Varför inte med en ung kvinna som du kan leka med och hon med dig, och som du kan få att skratta och hon dig?”2

Med andra ord, följeslagarna reste, gifte sig och handlade utan att be Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om lov. Han satte inte det som villkor. Det var inte inkluderat till trohetseden som lovades honom. Dessa människors slaviska villkor bevisar att de är genomsyrade i innovationer. Med dessa villkor river de sönder och splittrar samfundet, något Allâh har förbjudit:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”3

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de gjorde.”4

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

… och förrätta bönen och följ inte avgudadyrkarna; inte heller dem som har splittrats i sekter, där var grupp gläds åt vad de har.”5

Vad som bevisar att de är sekter är att Djamâ´at-ut-Tablîghs metodik skiljer sig från al-Ikhwân al-Muslimûns metodik, al-Ikhwân al-Muslimûns metodik skiljer sig från jihadisternas metodik, och så vidare, men alla lovar sina ledare trohetsed. Hur många trohetseder förslavar och splittrar inte dagens muslimer! Hur mycket sektväsen, fanatism och djävulska unioner orsakas inte av dessa trohetseder! Det inser alla kloka människor.

1Mâlik (1570), Ahmad (3/190), al-Bukhârî (2049) och Muslim (1427).

2Ahmad (3/308), al-Bukhârî (2097) och Muslim (715).

33:103

46:159

530:31-32