Sedan dess sjunker inga lik i hav

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/367)

Allâh (´azza wa djall) sade:

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“Nu? Förut trotsade du och var en av dem som stör ordningen och sprider fördärv!”1

Ibn ´Abbâs berättade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När Allâh dränkte Farao sade denne:

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

Jag tror att ingen sann gud finns utom Den som Israels barn tror på.”2

Djibrîl sade: ”Om du bara hade sett mig, Muhammad. Jag tog lera från havet och täppte igen hans mun med den, ty jag fruktade att han skulle benådas.”3

När Mûsâ (´alayhis-salâm) berättade för sitt folk att Farao hade dött, betrodde de inte honom. Då befallde Allâh havet att skölja upp Farao på stranden, röd och kort, lik en tjur. Då fick israeliterna syn på honom. Sen dagen sjunker inga lik i hav. Det är betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

”Din kropp skall Vi rädda idag för att göra dig till ett tecken för dina efterkommande, även om många människor är likgiltiga för Våra tecken.”4

Det vill säga att Vi ska kasta upp din kropp på en platå, det vill säga en högt belägen del av jordytan.

بِبَدَنِكَ

Din kropp…”

En själlös kropp. En annan tolkning är din utrustade kropp. Farao hade en känd rustning som var prydd i juveler. När de såg hans rustning betrodde de Mûsâ (´alayhis-salâm).

لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

… ett tecken för dina efterkommande…”

En lärdom och förmaning.

110:91

210:90

3at-Tirmidhî (3107-3108), som sade att hadithen är god och autentisk. Autentisk via andra enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3107).

410:92