Se vem du gifter dig med

Publicerad: 2005-01-09
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Bâz
Källa: Kitâb-ud-Da´wah, sid. 165

 

Fråga: Ädla Shaykh, en av orsakerna till skilsmässa är att man gifter sig med en person utan att se henne/honom förrän det är dags att gå in till henne, medan vår religion Islâm tillåtit att man tittar på maken/makan. Vad anser ni om detta?

Svar: Det råder inga tvivel om att en av orsakerna till att man skiljer sig från frun är att man inte har sett henne innan giftermålet och inser att hon ser annorlunda ut än vad man hade förväntat sig. Därför föreskrev Allâh (subhânah) till maken att titta på kvinnan innan han gifter sig med henne.  Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Om någon av er ber om en kvinnas hand, skall han om han förmår titta på henne för att se det som lockar honom till att gifta sig med henne.  Sannerligen är det bättre för att de skall komma överens.””[1]

Ahmad, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah rapporterade från al-Mughîrah bin Shu´bah (radhiya Allâhu ´anh) som sade att han bad om en kvinnas hand. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom:

””Titta på henne, för sannerligen är det bättre för att ni skall komma överens.””

Muslim rapporterade i sin ”Sahîh” från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att en man underrättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han hade bett om en kvinnas hand. Då frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom:

””Tittade du på henne?””

Alla dessa hadîther tyder på att det är föreskrivet att titta på kvinnan vars hand man skall be om innan giftermålet, ty det är bättre för att det skall leda till harmoni och ett fint slut. Detta hör till Sharî´ahns förträffligheter, vilken kommit med allt gott som gagnar tjänarna och skänker dem lycka i  samhället i detta liv och i livet efter detta. Prisad vare Han som har föreskrivit den och låtit den vara som Nûhs båt; den som går ombord på den har räddats och den som inte gör det drunknar.


[1] Ahmad (3/334-360), Abû Dâwûd (2082) och al-Hâkim (2/165).