Se vad du köper

Fråga: Jag köper paketerade varor. Jag vet att paketen rymmer begagnade kläder men öppnar inte dem. Är handeln giltig? Är köpet tillåtet?

Svar: Det är ogiltigt att köpa en okänd vara. Du måste öppna paketen, se kläderna i dem och sortera dem. Du måste vara klar på din sak. Köp inte något om du inte vet vad som finns inuti. Priset måste vara känt och varan måste vara känd. Det är ett villkor för att handeln skall vara giltig.