Se skillnaden mellan en Sunnî och en innovatör

Allt handlar om att kunna se skillnaden mellan en Sunnî och en innovatör. En Sunnî kännetecknas av att han håller fast vid Qur’ânen och Sunnah när han talar, handlar, agerar och uppträder. Han håller fast vid åsikterna som kommer från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, efterföljarna, de resterande Salaf och imamerna.

Han lär folket deras religion och prioriterar det viktigaste. Hans undervisning går successivt framåt och han lär ut de mindre frågorna innan de större. Han underlättar liksom Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

”Säg: ”Jag begär ingen lön av er för detta [budskap] och jag är inte en av dem som ger sig ut för att vara vad de inte är.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni har endast sänts för att underlätta och inte för att försvåra.”2

”Jag varnar er för extremismen. Det enda som fick dem innan er att gå under var extremismen.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med abessiniernas lek under ´îd:

”Judarna skall veta att vi har en rymlig religion. Jag har blivit sänd med den flexibla monoteismen.”4

Ibn Kathîr (rahimahullâh) nämnde det i samband med förklaringen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”Säg: ”Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Ibrâhîms rena, ursprungliga tro – han tillhörde inte avgudadyrkarna.”5

Det finns även andra drag som är utmärkande för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Ett annat är att en Sunnî har kunskap om det som han påbjuder och förbjuder, ömmar när han påbjuder och förbjuder, uppträder vänligt när han påbjuder och förbjuder.

Till innovatörens kännetecken hör att han är sträv, grov och extrem i religionen. Han överskrider påbudens och förbudens gränser. Han letar efter vad som besvärar och försvårar för samfundet dess religiösa aspekter, gör Takfîr på muslimerna för deras synder och olydnad och annat som är typiskt Ahl-ul-Bid´as tillstånd.

138:86

2at-Tirmidhî (1/275).

3an-Nasâ’î (3057), Ibn Mâdjah (3029), Ahmad (1851) och Ibn Hibbân. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2455).

4al-Bukhârî och Muslim.

56:161