Se lustens vidriga följder!

Till skolastikernas och deras anhängares (liksom denne as-Saqqâf som är lurad av dem) bittra följder av deras filosofi hör att de struntar i imamerna, de lärda och kritikerna inom Hadîth och deras mödor. De bussar sina lustar på hadîtherna som de lärda har autentiserat eller klassat som svaga. De tar emot och brukar det som passar dem, ehuru det är svagt, och förkastar det som inte passar dem, ehuru det är autentiskt. Det är mycket uppenbart bland deras tidigare och senare förespråkare. Det tydligaste exemplet på det är Shaykh al-Kawtharî och ´Abdullâh al-Ghumârî. De anser att slavinnans hadîth:

”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen?” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Släpp henne. Hon är troende.”

är svag. De efterapades av den förgjorde as-Saqqâf. Hans förtryck och förblindelse gick än längre och sade:

”Vi fastslår att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt ”Var är Allâh?”.”1

och:

”Det är en motbjudande formulering.”2

Så säger dåren. Han vet att de lärda är enade om hadîthens autenticitet. De har accepterat den i alla tider. De stora imamerna har argumenterat med den. Några av dem var Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad. Muslim, Abû ´Awânah, Ibn-ul-Djârûd, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân och de som har hängt på dem däribland al-Bayhaqî, al-Baghawî, Ibn-ul-Djawzî, adh-Dhahabî och al-´Asqalânî autentiserade den. Vissa av dessa förvrängde själva Allâhs egenskaper.

Vad skall en klok muslim säga om en ignorant, förnekande och arrogant människa som motsätter sig dessa imamer och säger att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) formulering som de autentiserade är motbjudande? Han till och med kallar dem som tar upp denna profetiska hadîth för Mudjassimah3.

1Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 108

2Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 188

3Se sidan 187.