Se först efter din egen fördel

Fråga: Vi ser hur bröder bojkottar varandra och att de flesta fallen utövas utan korrekta Sharî´ah-baserade regler. Kan ni berätta bojkottens korrekta och Sharî´ah-baserade regler?

Svar: al-Baghawî, Imâm as-Sâbûnî och andra bland islams imamer nämner att Salaf var enade om att Ahl-ul-Bid´a skulle bojkottas, hatas och isoleras. Hänvisa till den biten i Imâm as-Sâbûnîs ”´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth” och första volymen i al-Baghawîs ”Sharh-us-Sunnah”. Däri citeras Mâlik och andra av islams imamer om Ahl-ul-Bid´a. Det gäller förstås efter att de har råtts, även om Salaf inte brukade begränsa sig vid det. Om en lärd man föll i innovationer ansågs han vara en innovatör.

I dag har läget förändrats lite. Människornas förstånd är tunt. Deras läggning är kall och består någorlunda av svaghet och hat. Därför behöver de råd först. När Ahmad blev frågad om hur man skulle förhålla sig till personen som umgicks med en innovatör sade han:

”Råd honom. Om han därefter fortsätter att vara med honom skall du anse dem likadana.”

Råd personen som du ser umgås med en innovatör, tar kunskap från en innovatör eller läser Ahl-ul-Bid´as böcker. Antingen tar han emot rådet eller också anser vi honom tillhöra Ahl-ul-Bid´a. Därpå behandlar vi honom på Salafs (rahimahullâh) sätt.

Ibn Taymiyyah säger att innovatören skall bojkottas beroende på fördelen. Jag påminner er om hur människorna utnyttjar Ibn Taymiyyahs ord. När Ibn Taymiyyah talar om hänsynstagandet till fördel och nackdel, försummar han då din fördel? Kastar du dig i Ahl-ul-Bid´as famn om du blandas med dem? Försummar Ibn Taymiyyah det?

Dessa människor håller fast i Ibn Taymiyyahs ord sett till fördel och nackdel och försummar ungdomarnas fördel. Många av dessa ungdomar har fastnat hos Ahl-ul-Bid´a. Ungdom! Först och främst skall du se efter din egen fördel. Hör det till din fördel att umgås med Ahl-ul-Bid´a eller skall vi implementera principen som säger att avvärjd nackdel går före uppnådd fördel?

Det finns ingen fördel av att umgås med Ahl-ul-Bid´a om du inte är lärd som råder dem och förklarar sanningen för dem. Att du däremot umgås med dem, skrattar med dem, är vän med dem och till och med älskar dem och hatar Ahl-us-Sunnah, så är det en djup villfarelse. Många människor slutar så. Han går rakt in i Satans fälla i form av termer som ”överseende” och ”fördel” så att han kastar sig själv i famnen på Ahl-ul-Bid´a och blir till Ahl-us-Sunnahs svurne fiende.

Käre broder! Visst skall du ta hänsyn till fördel och nackdel, men ta först hänsyn till din egen fördel. Du känner till din egen personlighet och hur pass stabilt du följer sanningen och respekterar den.

Vad vill du egentligen uppnå med ditt umgänge med Ahl-ul-Bid´a? Vill du råda dem eller dra nytta av dem? Om du vill dra nytta av dem skall du betvivla ditt svaga jag. Om du anser att du äger förmåga och styrka för att råda dem, påverka dem och få dem att lämna falskheten för sanningen, skall du umgås med dem endast för att råda dem dolt och offentligt och inte för att skratta, äta, dricka, umgås, vara bekväm eller något annat som ådrar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) vrede eller får dig att falla i villfarelse och innovationer.

En av Ahl-us-Sunnahs mest grundläggande princip är att Ahl-ul-Bid´a bojkottas. De praktiserade det. Ibn Taymiyyah tog hänsyn till fördel och nackdel, vilket utnyttjas av dem som vill få ungdomarna, med vilka Allâh skall lyfta islam och muslimerna, till Ahl-ul-Bid´a. Till följd därav har denna princip använts på det värsta sättet. Många människor har blivit till Ahl-ul-Bid´as offer för att de tog hänsyn till fördel, något de i själva verket inte klarade av att göra. I stället har stackarens fördel försummats så att han har hamnat i innovationer och villfarelse.

Vi har avvisat dem på grund av denna orsak samt på grund av en annan princip, nämligen att de säger att man skall läsa Ahl-ul-Bid´as och ideologiska böcker och acceptera sanningen som finns däri och förkasta falskheten som finns däri. Till följd därav kommer en stackare som saknar rätt bakgrund, Salafs förståelse, regler och principer som han inte klarar av att tillämpa och förmåga att skilja mellan sanning och falskhet och tar till sig falskheten och förkastar sanningen. Det är så han slutar.

Studenten skall akta sig för Ahl-ul-Bid´as böcker och böcker som består av tvivel. Han måste hålla sig borta från dem till dess att han får fäste i Salafs metodik. När han anser att han är stabil och stark nog för att kunna läsa i dessa böcker och kritisera deras fel och framföra kritiken utav välvilja till samfundet, är det bara att göra det. Skulle han däremot anse att han är svag skall han inte närma sig dem om han så skulle vara kunnig.

Under årens lopp har vi sett många exempel på hur folk luras av Ahl-ul-Bid´as böcker eller personligheter så att de till sist har fastnat i Ahl-ul-Bid´as gyttja. Historien vittnar om det. Exempelvis var Abû Dharr al-Harawî från Ahl-ul-Hadîth. En person från Ashâ´irah berömdes i hans närvaro så att han fastnade för honom och blev svag. ´Abdur-Razzâq as-San´ânî lurades av Dja´far bin Sulaymân adh-Dhab´î så att han fick honom att falla i Shî´ahs lära. Det finns flera exempel som jag inte vill namnge. De umgicks med Ahl-ul-Bid´a så att de till sist blev deras soldater.

Om du känner dig själv och vet att du besitter mognad, förmåga och styrka för att kunna bekämpa falskheten, får du läsa Ahl-ul-Bid´as böcker för att gagna samfundet och inte för att gagna dig själv. Sanningen finns i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs böcker. Vi klarar inte av att läsa all sanning. Det finns inte tillräckligt med tid för att studera Ahl-us-Sunnahs böcker. Sen när har vi tid till att vara i behov av folk som följer tvivel, frestelser, innovationer och villfarelser? Vi har ju inte ens läst en tiondel av Salafs böcker som klargör Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse.