Se efter ungdomarna

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/295)

Efter att ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) var klar med varvningen, satte han sig ned vid Ka´bah för att tala till en grupp människor. Två unga killar som satt där blev bortförda därifrån varvid han sade:

Gör inte sådär. Gör plats åt dem, låt de komma närmare och vägled dem. Idag är de ett folks yngre, imorgon är de kanske ett annat folks äldre. Också vi var ett folks yngre varefter vi blev ett annat folks äldre.”

Det stämmer tvivelsutan. Kunskap i ung ålder fastnar bättre. Således måste man se efter unga studenter, framför allt de smarta, klipska och kunskapsgiriga. Deras ungdom, fattigdom eller svaghet ska inte hindra andra från att se efter dem och ta hand om dem.