Se efter barnen

Fråga: Ofta får föräldrarna råd om sönerna och att de skall hindra dem från att umgås med dåligt umgänge. Däremot har vi inte hört någon råda föräldrarna om döttrarna och deras fel rörande mobiltelefoner och annat.

Svar: Det är en bra fråga och en viktig påminnelse, nämligen att vi inte bara fokuserar oss på sönerna. Idag är döttrarna precis som sönerna. De går ut och studerar och går ut i köpcentrum. Faktum är att de går mer ut än vad sönerna gör. Sönerna sover hemma utav trötthet. Döttrarna sover inte. De är pigga på att gå ut. Satan förskönar det för henne och knuffar ut henne. Hon har mer rätt till att skyddas, rådas och regleras. Hon är en prövning och hennes prövning är större än sönernas. Man måste alltså vara uppmärksammad med döttrarna. Deras förmyndare måste bry sig om dem och kontrollera dem och se efter dem. De löper en större risk och i synnerhet idag när de båda könen blandas allt mer. Prövningen är alltså allvarligare och faran är större. Deras förmyndare måste vara noggranna med dem. De skall kontrollera dem och se efter dem och reglera dem. De ansvarar för dem. En förstörd dotter vanställer hela familjen och hushållet. En sådan dotter förlorar allt värde i samhället. Det är en död som är värre än döden som kommer efter livet. Det är en död som släcker värdigheten, blygheten, religionen och karaktärerna. Således skall förmyndaren be Allâh om hjälp och härda och se efter henne till dess att han gifter bort henne till en duglig person. För övrigt är det han som ansvarar för henne.