Se deras osunda uttalanden

Inget av Khawâridjs dogm och handlingar kan implementeras på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och hans följeslagare. Deras dogm är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm, deras metod är Salafs metod som är sundast, kunnigast och visast och deras rättsskola är Imâm Ahmad bin Hanbals rättsskola. Den som tillskriver dem något av det ovannämnda har ljugit och hittat på om dem. Det är uppenbart för var och en som läser Shaykhens ”Kitâb-ut-Tawhîd” och andra avhandlingar.

Därmed inser du hur osunt Ibn ´Abidîn uttalade sig när han sade:

Numera vet du att det är ingalunda krav för att kallas för ”Khawâridj”. Den definitionen klargör bara tillståndet hos dem som revolterade mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Annars räcker det att de beskyller personen som de revolterar mot för otro. Det gjorde exempelvis dagens anhängare till Ibn ´Abdil-Wahhâb som uppstod i Nadjd och tog makten över Makkah och Madînah. De tillskriver sig Hanâbilah men anser att bara de är muslimer och att alla oliktänkare är avgudadyrkare. Till följd därav tillåter de att Ahl-us-Sunnah och deras lärde dödas. Till sist krossade Allâh deras styrka, förstörde deras land och lät den muslimska armén besegra dem 1233.”1

Du inser också hur osunt at-Tânawî uttalade sig när han sade:

De som anammar ´Abdul-Wahhâb an-Nadjdîs religion slaviskt och kallas ”Wahhâbiyyah” i vårt land hävdar att det är avguderi att följa en av de fyra imamerna, att den som avviker från dem är avgudadyrkare och tillåter att vi Ahl-us-Sunnah dödas och att våra kvinnor tillfångatas och andra vidriga dogmer som vi har fått reda på via pålitliga källor (vissa saker har vi hört direkt från dem). De är en grupp från Khawâridj, vilket ´Allâmah ash-Shâmî har konstaterat i sin bok ”Radd-ul-Muhtâr”.”2

Det osunda är att varken Shaykhen eller hans följeslagare har gjort Takfîr på någon muslim. De har inte alls ansett att de är muslimer och alla andra avgudadyrkare. De har inte alls tillåtit att Ahl-us-Sunnah dödas och att deras kvinnor tillfångatas. De har inte alls sagt att det är avguderi att följa en av de fyra imamerna. Jag har träffat flera lärde från Shaykhens följeslagare och läst många av deras böcker utan att se något spår av dessa anklagelser. Allt är rena lögner. Plus att både Ibn ´Âbidîn och at-Tânawî förfelar när de kallar honom för ´Abdul-Wahhâb. Han hette Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb.

1Radd-ul-Muhtâr (4/413).

2Hâmish Sunan an-Nasâ’î, sid. 412