Se alltid ned på dina handlingar

Fråga: När jag gör många goda handlingar känner jag att jag är en av Allâhs fromma slavar…

Svar: Se inte upp till dina handlingar. Se dig själv som människan med den minsta dyrkan. Se inte upp till din handling:

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

”[När du ger] ge inte för att få något tillbaka!”1

Se dig själv som försumlig. Alltid. Du kommer ändå inte att uppfylla Allâhs rättighet över dig, men Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har överseende.

Fråga: När jag ser upp till mig själv börjar jag synda avsiktligt för att undkomma känslan.

Svar: Det är Satan som intalar dig det. Undvik synderna. Förstör inte de goda handlingarna med synderna för att du skall så att säga bli ödmjuk. Gör många goda handlingar. Påminn dig om Allâh (´azza wa djall). Synderna får dig bara att bli värre och längre bort från Allâh (´azza wa djall).

174:6