Sayyid Qutbs Takfîr saknar motstycke

En man sade:

”Den som lyder en makthavare som föreskriver mänskliga lagar i en detalj lämnar islam.”1

På så sätt säger han att han själv är otrogen. Ty han har lytt många andra än Allâh i många frågor och inte bara i en enda detalj. Den här mannen rakade sitt skägg. Vem lydde han då? Lydde han Allâh när han rakade sig? Den här mannen hade slips på sig. Vem lydde han då? Han hade många felaktiga tankesätt och trosläror. Vem lydde han då? Han är en stackare. Han gör Takfîr på sig själv utan att veta om det. Bröder! Den här läran är mycket farlig.

Är den som lyder en makthavare i minsta lilla detalj otrogen oavsett om han behagas av synden eller inte? Oavsett om han själv anser den lovlig eller olovlig? Blir han en avfälling bara för att han lyder? Betyder det då att alla människor från al-Hadjdjâdjs dagar fram till i dag är otrogna för att de lydde ledarna i synder? Ingen har gjort Takfîr på dem. Förmodligen har inte ens Khawâridj gjort Takfîr på dem. Inte ens Khawâridj har blivit så extrema. Enligt dem är det bara den stora synden som utesluter en ur islam. Den lilla synden gör inte det om den så skulle upprepas. Hos Sayyid Qutb däremot lämnar man islam på grund av en enda detalj. Han förespråkade en Takfîr som saknade motstycke. Därefter kommer hans anhängare och säger att han inte alls gjorde Takfîr trots att hans böcker är fulla av Takfîr. Det hör till deras illvilja och bedrägeri.

1Fî Dhilâl-il-Qur’ân (3/1198).