Sayyid Qutb – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

Detta är en uppmaning till ägarna till bokhandlarna som är fulla av böcker skrivna av aktivister och deras elever. De är skyldiga att tömma dem på deras böcker och ersätta dem med böcker baserade på Qur’ânen och Sunnah i enlighet med Salafs förståelse. Det är frommare och mer kvarstående. Allâhs bestämda uppehälle är trots allt begränsat och nedskrivet. Det bästa uppehället är det lovliga. Inte ens han som anskaffar sig lovligt uppehälle går säkert, än mindre han som anskaffar sig det genom att bedra muslimerna via försäljning av de omnämnda individernas böcker som både jag och de lärda har varnat för efter att läst dem och insett deras fara.

Måhända säger en person – och han kan inte tillhöra Salafiyyahs lärda – att jag har belackat stjärnor till tänkare och kallare, bestående av martyrer, kämpar och skribenter, och grundlöst varnat för deras böcker, flygblad och kassettband. Därför anser jag det vara min skyldighet att nämna minst ett exempel på vardera individs fel som huserar i deras böcker, flygblad eller kassettband. Sen kan de smarta läsarna inse hur de avviker från sanningens väg. Jag kommer att överlåta kommentarerna och kategoriseringen till läsarna; tillhör de omnämnda Salafiyyahs lärda eller de vilsna Ahl-ul-Bid´a?

1 – Sayyid Qutb sade om världens samhällen:

”I dag finns det inget muslimskt land eller muslimskt samhälle på jordens yta som präglas av Allâhs föreskrift och islamisk förståelse.”1

Han sade om Mu´âwiyah bin Abî Sufyân och ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhum):

”Mu´âwiyah och hans vän ´Amr besegrade inte ´Alî för att de var kunnigare än honom om vad som finns i själarna och inte heller för att de var mer erfarna än honom om att handla på ett gagnande sätt vid rätt tillfälle. De segrade för att de var fria och tog därmed till sig samtliga vapen medan han var fastbunden vid sina karaktärer när det var dags att välja stridsmedel.

Då Mu´âwiyah och hans vän tog till sig lögn, bedrägeri, svek, hyckleri och mutor, klarade ´Alî inte av att sjunka till denna djupa avgrund. Det är ju inte konstigt att de lyckades och att han misslyckades – detta är sannerligen ett misslyckande som är ädlare än samtliga framgångar.”2

1Fî Dhilâl-il-Qur’ân (4/2122).

2Kutub wa Shakhsiyyât, sid. 242.