Sayyid Qutb om Allâhs tunga

Fråga: Bekräftar vi en tunga åt Allâh varpå vi säger att Qur’ânen är Allâhs tal som Han har uttalat med Sin tunga?

Svar: Nej. Vi bekräftar åt Allâh endast det som Han har bekräftat åt Sig själv. Det finns inget bevis för att Allâh har en tunga. Det skall finnas i Sayyid Qutbs Qur’ân-tolkning där han säger att Qur’ânen har kommit från Allâhs tunga. Det är fel, det är fel.