Sayyid Qutb om Allâhs Tal med Mûsâ

Sayyid Qutb sade när han förklarade Allâhs (ta´âlâ) följande ord:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

””Men när han närmade sig anropades han: ”Mûsâ, Jag är din Herre.”” (20:11-12)

””Han anropades i passiv form och på så sätt kan man inte fastställa vem anropandet kom ifrån, var det kom från, hur det var, hur dess  beskaffenhet var och hur Mûsâ hörde eller mottog det. Han anropades på ett visst sätt och han mottog det på ett visst sätt. Detta hör till Allâhs angelägenhet. Vi tror på att det har skett utan att fråga om dess beskaffenhet, ty beskaffenheten är utom människans förståelse.””[2]

Så här sade han alltså: ”Han anropades är i passiv form och på så sätt kan man inte fastställa vem anropandet kom från…”. Han tror alltså inte på att rösten kom från Allâh, trots att den efterträdande versen klart och tydligt visar att rösten kommer från Allâh:

يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

””Mûsâ, Jag är din Herre.””

Inte heller tror han på att Mûsâ hörde detta rop från Allâh. Det är som om han inte har läst Allâhs ord:

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

””Det hände sig att hans Herre ropade till honom i den heliga dalen Tuwâ.”” (79:16)

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

””Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt Tal.” (4:164)

Vad är det då för nytta med att säga ””Detta hör till Allâhs angelägenhet. Vi tror på att det har skett…”.”?

Han sade om Allâhs Tal med profeten Mûsâ (´alayhis-salâm):

””Vi vet inte hur Allâh (subhânah) talade med Sin profet Mûsâ. Vi vet inte med vilket sinne, vilken kroppsdel eller vilket sätt Mûsâ mottog Allâhs Ord. Att föreställa sig allt detta på ett verkligt sätt är omöjligt för oss människor.””[3]


[2] Fî Dhilâl-il-Qur’ân (4/2330-2331)

[3] Ibid. (3/1368)